Spotrebu kávy neovplyvnila ani dlhová kríza

Spotrebu kávy neovplyvnila ani dlhová kríza

V roku 2010 bola spotreba kávy 135 miliónov vriec, čo bol nárast o 2,4% v porovnaní s rokom 2009. Medzinárodná organizácia kávy (ICO) odhaduje, že v minulom roku spotreba kávy nebude menšia. Dopyt z Európy stúpal v roku 2010 o skoro 3% na 40 miliónov vriec. V terajšej sezóne 2011-12 sú síce objednávky z Európy pomalšie, ale odberatelia kupujú kávu postupne, aby pokryli aktuálnu potrebu. ICO odhaduje, že spotreba kávy narastie o 3% na 132,4 miliónov vriec, oproti 128,6 miliónom ku koncu minulého roka.

Aby sa zvýšila spotreba kávy ICO plánuje podporné akcie na predaj tejto komodity najmä v krajinách s rastúcim trhom ako je Rusko či Čína. Podpora spotreby kávy sa chystá aj v krajinách, kde sa káva pestuje ako Indonézia, India či Afrika. „Chceme podporovať konzumáciu kávy aj v týchto krajinách, aby sa stabilizovala jej cena pre farmárov,“ povedal Roberio Oliveira Silva, riaditeľ ICO.

Na porovnanie v krajinách, ktoré pestujú a vyvážajú kávu bola spotreba tejto suroviny v roku 2010 iba o málo vyššia ako v Európe, hoci majú oveľa viac obyvateľov. Spotreba u vývozcov kávy vrátane Brazílie, Vietnamu či Indie narástla v roku 2010 o 4,2% na 41.33 miliónov vriec. 1 Dovozcovia kávy spotrebovali v predminulom roku až 93,7 miliónov vriec, čo bol nárast o 1,7%.

Zdroj: coffeeclubnetwork.com
Foto: ericcressey.com