Novinka: Cafepoint Single Collection Bolivia Yungas SHB EP

Novinka: Cafepoint Single Collection Bolivia Yungas SHB EP

Bolívia je vnútrozemský štát v Južnej Amerike susediaci s Brazíliou, Paraguajom, Argentínou, Čile a Peru. V krajine žije viac ako 11 miliónov obyvateľov a patrí k najchudobnejším štátom v Južnej Amerike. Tvoria ju vysoké štíty Ánd, náhorné plošiny, sopky, ale aj amazonsky dažďový prales. Krajina získala nezávislosť v roku 1825. Svoje meno – Bolívia dostala po slávnom juhoamerickom bojovníkovi za slobodu: Simónovi Bolívarovi.

v80MoW0eH5oZxDfKyLQvLwIkHUWBAynpa52VZNLFtcZfopCTD-aZRCg3Q5WK1mXWyCJU5KIFBg3SkhxAEZ5Hm1BQjm9U2oAk6Fdx2gGBI5KWajKQQUEEjhhcH6pM17Xiqhv3bL89

Počiatky bolívijskej kávy možno vystopovať až do roku 1880, kedy bola celá produkcia spojená s niekoľkými veľkými vlastníkmi pôdy v regióne Yungas, severne od La Paz. Aj v súčasnosti z tohto regiónu pochádza viac ako 95% fariem. Pestujú sa predovšetkým odrody Typica a Caturra. Keďže je krajina len málo poznamenaná ťažkým priemyslom a káva sa často pestuje v nehostinných, ťažko dostupných podmienkach, každá káva má charakter vysokokvalitnej organickej suroviny a práve kvôli tomu je medzi odborníkmi najviac cenená. Káva z Bolívie je preto synonymom šetrne pestovanej, organickej kávy. Zásluhu na kvalite kávy má nielen prostredie, v ktorom sa pestuje, ale aj rozvojové programy, ktoré farmárom poskytujú potrebné znalosti, schopnosti a investície.

sR-DqyEzOZZ5mteTJrULRMpaOqYtUf7y3sTj-eaIJZ5-e8b6h1B9Z0w7UYly449ZoHI8WNwbWMoTSJBjnwJsdLpypDHt82AmDP7xfehWLsT8YWcQcivb0ILm0mRfoXwl-aDUdGFz

Jedným z takýchto programov je aj Café Femenino Bolivia, z ktorých pochádza aj káva, ktorú Vám v edícií Single Collection ponúkame – Bolivia Yungas SHB EP 

Káva je v šálke charakteristická sladkou arómou čokolády, ktorá prechádza do jemnej citrusovej chuti zakončenej krémovým karamelom. Ako pri väčšine káv z Bolívie, ide o vysokohorskú kávu, čomu zodpovedá označenie SHB (Strictly Hard Bean). O kvalite kávy veľa napovie aj prívlastok EP (European Preparation) – káva s týmto označením obsahuje zrná veľkosti 15 a viac.

LoQUnYCHsGidycPJuaJ640saYYjN-O1tiU4XsCYvaRaYrKqjgHfVSGMuNWy_jx-0Whlo2YuKef_FUdUb3x6_Y5P03SCRs2ulWdLxp--oOWqQKnDDg5IWj5-9MsQLKW-eqFeVDq1C

Ženy – farmárky - z programu Café Femenino Bolivia prekonali množstvo prekážok vrátane geografickej izolácie, členitého terénu a tradične nižšieho postavenia v spoločnosti a úspešne zlepšili svoje živobytie pri výrobe kávy, svoje vyhliadky do budúcnosti a zdravie svojich rodín a komunít. Všetko sa to začalo v roku 2009, keď ženy oddelili svoju produkciu kávy od mužskej, vytvorili ženské združenie a spustili vlastný program Café Femenino v Bolívii.

IeeF_qSAXfozAWL-pwQb08TmDc_EhhHA1TGgrHjIGEMe0Mgm3rAoolADgJFX2IJk4s0pnxXCH4Zs5w1zjOD818ncNiRiqlDKKGKWDAUeurwUH0uqTZsokCX233ooxaloMNlkz64z

Jedným z prvých pokrokov, ktoré ženy v Bolívii dosiahli, keď sa pripojili k Café Femenino, bolo uvedenie ich mien na listoch vlastníctva k pôde. Môže to znieť triviálne, ale tým zostane pôda každej žene, ak zostane sama alebo by ovdovela, čím poskytne sebe a svojim deťom ochranu pred ďalšou chudobou. Psychologicky tento čin vštepuje každej žene zmysel pre hodnotu a vlastníctvo živobytia a podnikania. Od vstupu do Café Femenino v roku 2009 ženy zaznamenali množstvo pozitívnych zmien vo svojich životoch a komunitách. Najcennejšou zmenou je pre nich úspešné vytvorenie priestoru pre spoluprácu, v ktorom majú všetky ženy príležitosti na vzdelanie a aj priestor, aby ich hlas, nápady a názory boli vypočuté. Vďaka tomu, že sú podnikateľkami zodpovednými za svoj vlastný osud, majú kontrolu nad hodnotou, ktorú vyprodukujú a tak majú schopnosť nasmerovať zdroje správnym smerom – k svojim deťom a svojej komunite.

Zo sveta kávy

Objavte čokolády novej generácie.

Objavte čokolády novej generácie.

Kávopedia: Akú kávu pijú Taliani?

Kávopedia: Akú kávu pijú Taliani?

Talianske kaviarne predajú denne priemerne 230 šálok kávy. Ktorý druh je však najobľúbenejší?

Cafepoint recepty: Tiramisu

Cafepoint recepty: Tiramisu

Kávopedia: Prečo je talianska káva taká obľúbená?

Kávopedia: Prečo je talianska káva taká obľúbená?