Cafepoint University - Typy kávy.

Cafepoint University - Typy kávy.

Milí účastníci našej Cafepoint University, dúfame, že doterajšie lekcie sa vám páčili a už dychtivo čakáte na tú dnešnú, v ktorej sa pozrieme na typy káv a ich delenie a využitie v našom kávovom svete. Po dnešnej lekcii už hravo spoznáte rozdiel medzi Single Origin, Blendom a takisto organickou, fair trade a prémiovou kávou.

Kávový svet je rovnako bohatý a rôznorodý ako dnes už oveľa známejší svet vína. Vo vínovom svete existujú odrodové vína s prívlastkom a miestom pôvodu, v kávach sú to single origin odrodové kávy. Tak ako sú couvée vína, tak sú medzi kávami kávové blendy. Poďme sa pozrieť na jednotlivé typy podrobnejšie.

Single Origin

Hneď na začiatku našej lekcie si povedzme viac o najhodnotnejších typoch káv, ktorým sú kávy s označením Single Origin, alebo káva jedného pôvodu. Tak označená kává môže pochádzať z jednej konkrétnej farmy či plantáže, viacerých fariem z tej istej oblasti, alebo len zo zmesi káv vypestovaných v konkrétnej krajine. Single Origin môže označovať aj celú krajinu, ktorá produkuje širokú škálu kávových zŕn (napríklad zrná Brazília, Kolumbia a Vietnam).

Kávy Single Origin sú v porovnaní s Blend Arabicou a zmesami plné jedinečných vlastností a špecifických chutí. Každá jedna káva Single Origin je unikátna vďaka svojmu pôvodu. Ak si spomínate na náš CafeTravel, v ktorom sme podrobne opisovali jednotlivé odrody, určite ste si všimli, že kávy z Južnej Ameriky majú iný chuťový profil ako kávy napríklad z Indie. Zároveň káva upražená zo zŕn úrody z jedného roku môže chutiť trochu inak než z úrody v inom roku. Rovnako ako v už spomínaných vínach výsledná chuť bude závisieť aj od konkrétnych podmienok, v ktorých kávové čerešne dozrievali v danom roku. Práve vďaka svojej rozmanitosti a individuálnosti sú v dnešnej dobe Single Origin kávy tak obľúbené.

puDmjrHiQJm-bjw18t3ATnvFnf5vf35GFh5fbu-wOYwdaTZa2slW3tGo-FSkQ88i2i_yvwsbomS5AH7P5_mVsW3tPIxHBPRy91opprkekEfHYTIR-2-Qa1rDyahJDyPVRdVyEYS1

Mnoho kaviarní a spoločností zistilo, že použitie kávových zŕn jedného pôvodu vytvára pridanú hodnotu oproti veľkým reťazcom, ktoré ponúkajú zmesi. Je to preto, že Single Origin kávy vďaka jednotnému pôvodu ponúkajú unikátny chuťový profil a tým aj lepšiu kvalitu.

Keď sme sa pýtali našich zákazníkov prečo si vyberajú Single Origin práve od nás, odpoveď bola takmer jednohlasná – je to najmä kvôli transparentnosti o pôvode jednotlivých káv z našej ponuky. V našich single origin kávach vždy starostlivo vyberám len tie najlepšie odrody kávy z konkrétneho regiónu. Čo to presnejšie znamená sa ešte dozviete neskôr v ďalších lekciách. 

V našej ponuke nájdete presne 24 Single Origin káv našej značky Cafepoint.

Zmesi - Blendy

Ak vidíte na obale kávy, alebo v popise kávy, výraz blend, či zmes, znamená to, že káva je zložená zo zŕn pochádzajúcich buď z viacerých zdrojov a regiónov, alebo aj z viacerých kávových odrôd. Keď si znovu pomôžeme vínovou analógiou, tak aj špičkové a najkvalitnejšie francúzske vína sú často vyváženou zmesou rôznych odrôd hrozna. Rovnako je to pri káve. Miešanie jednotlivých single origin kávových zŕn s ich odlišnou chuťou, dovoľuje vo výsledku vytvoriť úplne iný dokonalý a vyvážený chuťový profil. Práve preto typická obľúbená talianska káva nie je takmer nikdy 100% Arabika, ale vždy je zmesou Arabík a Robosty. Presné zloženie zmesi je súčasťou tajomstva jej tvorcu. Naviac, presné zloženie sa môže v rôznych obdobiach líšiť s cieľom udržať rovnakú výslednú chuť a vlastnosti celej zmesy.

Častokrát sa nám na našich prevádzkach stáva, že sa nás ľudia pri objednávaní kávy pýtajú, akú zmes používame a čo je jej súčasťou. To je v skutočnosti dosť komplikovaná otázka a na správnu odpoveď by sme potrebovali dobrých 15 minút. Pri odpovedi sa musíme zamerať nielen na geografické oblasti, z ktorých zrná v zmesi pochádzajú, ale aj na percento každého zrna v zmesi a prípadne aj na diskusiu o ich druhoch. 

TUSGa2PeRjC49fP3n-tUmvxuOfublUBJKmKiczkvemV0CTOYj_LhSkVHUlPlblhJD_SirjCgQ2HDVE2vZY-qcohmWt3anPSg7-Wkv4egJc69-a6fhONMTgjxJnEcL8sIy0tDzaR1

Zmes je teda zjednodušene mix jednotlivých pôvodov 100% Arabiky a Robusty z rôznych krajín. V najjednoduchšej forme zmesou dvoch pôvodov Arabiky a Robusty, napríklad zŕn z Mexika a z Indie. Zložitejšou zmesou môže byť napríklad zmes kávových zŕn z ôsmich rôznych krajín. Medzi najtypickejšie zmesi, ktoré pražiarne produkujú, patria sú zmesi približne štyroch druhov zŕn.

Druh kávových zŕn použitých v zmesi je tiež veľmi dôležitou informáciou pri popise. Ak ste dávali pozor v predchádzajúcej časti našej univerzity, určite už viete, že na plantážach rastú dva hlavné druhy kávovníka, Arabica a Robusta. Arabica je zvyčajne drahšia – jednoducho preto, že chutí lepšie ako Robusta a je náročnejšia na pestovanie. Zároveň ale horkastejšia chuť Robusty dokáže vo výslednej zmesi vyvážiť aciditu, alebo kyslosť, Arabici, ktorú nie všetci majú radi.

Ak chcete ochutnať niektorú z našich zmesí máme pre vás Ciao Italia a Dobrú kávičku.

Blend Arabica

Zmesi nemusia byť nutne tvorené kombináciou hlavných dvoch kávových odrôd. Veľmi často sa stretnete na baleniach s označením 100% Arabika, bez udania miesta pôvodu zŕn. Znamená to, že káva je vytvorená skombinovaním zŕn Arabica z odlišných regiónov a krajín, ale aj, v niektorých prípadoch, odlišnej kvality.

V prípade kombinácie rovnako kvalitných zŕn z rôznych oblastí môže vzniknúť zmes výnimočných kvalít a chutí, v ktorej sa prejaví každá z použitých káv. Z našich produktov nájdete takúto vysokokvalitnú vyváženú zmes v Dobrá kávička Stovka a v Ciao Roma.

Miešanie rôznych zŕn zároveň dovoluje pridávať do výslednej zmesi aj menej hodnotné a menej kvalitné zrná, ktoré umožnia znížiť cenu produktu. Označenie 100% Arabika preto nie je garanciou vyššej kvality kávy. 

Ako pri klasických zmesiach, aj pri Blend Arabice platí, že pomer jednotlivých druhov môže byť rôzny, čím majstri pražiari dokážu vytvoriť unikátne kombinácie chutí. Medzi najznámejšie takéto zmesi patrí napríklad kombinácia Arabiky z Mexika a Hondurasu v pomere 1:1. 

Organická káva

Organická káva sa stáva v posledných rokoch veľmi populárnou vďaka trvalo udržateľnému spôsobu pestovania, na ktorý sa kladie čoraz väčší dôraz. Na celom svete môžeme nájsť veľké množstvo fariem, ktoré pestujú organickú kávu. Nie všetky sú však certifikované ako Organic Coffee a nemôžu predávať svoje zrná pod týmto označením. Tento stav je spôsobený tým, že certifikácia kávových zŕn je pre veľké množstvo malých fariem príliš drahá.

wRH2eE4Bz5CjGWkftLFIe0eXw-Eod6fQQavJRe2A109-WerCdVyfclMf7qR4XUoT9z1_BRIx9WHdGyGnzrbAyrmEChsaIRvs_AKO307rOp71uN3O3S5Qofe5jFcjLKnqPwDxNiEH

Aj keď veľa fariem po celom svete nevlastní certifikát o tom, že pestujú ekologicky, opak môže byť pravdou a možno aj jedna z vašich ranných káv je v skutočnosti ekologická. V našej ponuke máme aj organické kávy značky Puro.Fair Trade

Káva, ktorá je certifikovaná ako Fair Trade, bola vyrobená podľa noriem spravodlivého obchodu organizáciami Fair Trade. Tie vytvárajú obchodné partnerstvá založené na dialógu, transparentnosti a rešpekte s cieľom dosiahnuť väčšiu spravodlivosť v medzinárodnom obchode. Tieto partnerstvá prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju tým, že pestovateľom kávových zŕn ponúkajú lepšie obchodné podmienky. Organizácie Fair Trade podporujú výrobcov a udržateľné ekologické poľnohospodárske postupy a dohliadajú na zákaz detskej a nútenej práce.

Poľnohospodári, ktorí pestujú kávu v rámci spravodlivého obchodu, dostávajú spravodlivú cenu a tým aj zlepšujú podmienky v prospech svojej komunity a životného prostredia. Káva s certifikátom Fair trade priamo podporuje lepší život poľnohospodárskych rodín v rozvojových krajinách prostredníctvom spravodlivých cien, rozvoja komunity a starostlivosti o životné prostredie, jednou z takých značiek je aj Puro, ktorú nájdete v našej ponuke.

Prémiová káva

Prémiová káva je káva vyrobená z jedinečne chutných zŕn, ktoré sú spracované s osobitnou starostlivosťou. Tento druh kávy je zvyčajne pomerne drahý, ale niektorí kávičkári ho uprednostňujú najmä kvôli jeho unikátnej a lahodnej chuti a špičkovej kvalite. Prémiové kávové zrná sa pestujú na vybraných geografických miestach po celom svete. Prémiovosť tvoria buď jedinečné prírodné podmienky, v ktorých káva rastie a dozrieva, napríklad úbočia hôr Jamajky či sopečné kopce na Hawai, alebo kroky a procesy, ktoré predchádzajú jej spracovaniu, napríklad svetoznáma cibetková káva.

Existuje množstvo rôznych fáz, ktorými prémiová káva prechádza predtým, ako si ju pripravíme doma. 

lRsKP0SQqfgqYe05gPcgItjmDFKKkWv69bx-FprqUJWpVFelhCAxYSJLyKHdSdhDByaUrwbFmAjiW0uLkAs9VvSHNJLQPOJqmM6Lhe3CVq7-gwsYeN8wSCEntCsIcNo7EHrkeC6T

Kávové zrná musia byť zasadené nielen do správneho typu pôdy, ale aj do správnej nadmorskej výšky, aby sa stimuloval ich rast. Prémiová káva sa často pestuje v mikroklíme, čo sú atmosférické zóny so špeciálnymi vlastnosťami, ktoré sa líšia od okolia. Mikroklímy sa často používajú aj na pestovanie iných plodín, ktoré si vyžadujú špecifické podmienky tepla a vlhkosti.

Ďalším dôležitým aspektom pri zachovaní potenciálu prémiovej kávy je aj spôsob zberu kávových čerešní a ich ďalšieho spracovania. Využívajú sa pri tom tie najpracnejšie a najnáročnejšie postupy, ktoré ale zároveň zaručia najvyššiu možnú kvalitu kávových zŕn. 

Medzi najznámejšie prémiové kávy, ktoré nájdete aj v našej ponuke patrí napríklad Jamaica Blue Mountain alebo aj unikátna a ojedinelá cibetková káva. 

Práve cibetková káva je dnes tou najznámejšou a zároveň aj najzaznávanejšou prémiovou kávou. Na jej výrobu sa používajú kávové zrná z čerešní, ktoré prešli tráviacim traktom mačkovitej šelmičky cibetky. Tá má svoje prirodzené prostredie na ostrovoch Indonézie. Mnohí tak hovoria, že je to len káva, ktorú už predtým niekto “zožral”. V skutočnosti však cibetky sú vo voľnej prírode veľmi prieberčivé takže zjedia len skutočne plne dozreté kávové čerešne a tým aj kávové zrná majú tú správnu zrelosť a vlastnosti. Zároveň pri prechode tráviacim traktom získavajú jedinečné vlastnosti, ktoré sa prejavia vo výslednej chuti kávy. 

Veľká popularita tejto kávy spôsobila, že priekupníci začali zneužívať cibetky, chovať ich v zajatí a cielene ich kŕmiť kávovými čerešňami bez možnosti výberu.

V našej ponuke nájdete až šesť druhov tých najprémiovejších káv.

Ztn5oiN0BIISUio3RpFv2yEnZqXQ22Jg3VLfWlEw5UGZ3ysHQx0AocrmV7TU2Gf6tGenGGE1VU96VsEHNE_a78HJT_nwAIaBpLovv-wIHyqBUlE8cI79-kLmhNVl2pzKM_0pLZnd