Gurmánske kávy sveta: kávy Južnej Ameriky

Aj keď Južná Amerika nie je rodiskom kávy, vďaka výborným klimatickým podmienkam sa stala jej synonymom. Krajiny ako Brazília, Kolumbia, alebo Peru sú špičkovými producentmi kávy v celosvetovom meradle.